• menu

VACATURE HR Business Partner

Vacature HR Business Partner

 

In de rol van HR business partner ben je eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het strategisch HR beleid van de Safety Group. Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en vormt samen met de directeur financiën, commercieel directeur en directeur kennis & innovatie het voltallige MT.

Algemene Taken & verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het gezamenlijk vormgeven van de bedrijfsstrategie en het strategisch HR beleid. Deze weet je te vertalen naar een HR plan voor de korte, middellange en lange termijn. Hierin acteer je dicht tegen de business aan, voorzie je mede MT leden van gevraagd en ongevraagd advies, durf je stelling te nemen en treed je op als sparringpartner, expertise- en kenniscentrum;
 • Je geeft op inspirerende en coachende wijze dagelijks hiërarchisch leiding aan een team bestaande uit 3 personen: de HR medewerker kantoorpersoneel, de manager recruitment en de KAM-coördinator. Daarnaast geef je functioneel leiding aan de P&O managers binnen de 4 business units;
 • Je bent verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering op gebieden als duurzame inzetbaarheid, verzuim, vitaliteit, ontwikkeling en medewerkersbetrokkenheid;
 • Je onderhoudt de contacten met de ondernemingsraad en eventuele, relevante externe partijen.

Naast de dagelijkse taken- & verantwoordelijken, zijn er een aantal specifieke focusgebieden te benoemen die van groot belang zijn voor het creëren van succes in deze positie:

 • Cultuur ontwikkeling: je ontwikkelt actief een visie op cultuurvraagstukken als leiderschap, organisatie identiteit, verbinding, betekenisgeving en samenwerking. Je zorgt voor het bevorderen van de verbinding tussen de diverse business units en geeft voelbaar invulling aan de waarden van de organisatie;
 • Het managen van de flexibele schil: de aard van de dienstverlening vraagt om grote mate van flexibele inzet van mensen op verschillende locaties en tijdstippen. In de rol van HR business partner draag je derhalve verantwoordelijkheid voor een steeds veranderende samenstelling van medewerkers in een steeds veranderende dynamiek. In deze context ben je in staat om te bouwen aan een positief werkgevers imago van de Safety Group. Je zorgt voor een passend arbeidsvoorwaardenbeleid, zorgt dat het verloop beheersbaar is en blijft en je weet (potentiële) medewerkers blijvend aan de organisatie te binden;
 • Recruitment management: samen met de manager recruitment zorg je voor een innovatief en effectief recruitment beleid. In de context van een krapper wordende arbeidsmarkt speel je in op de behoefte van potentiële medewerkers en zorgt voor een attractieve propositie; 
 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de rol van HR business partner weet je invulling te geven aan deze nieuwe wetgeving en een concrete structuur vorm te geven om de daaruit voortvloeiende wijzigingen en acties op de juiste wijze te borgen.

Functie-eisen
Voor de rol van HR business partner zoeken we een stevige persoonlijkheid, die zich kan identificeren met de kernwaarden en cultuur van de Safety Group en vanuit intrinsieke motivatie impact wil hebben op de markt, de organisatie en haar mensen. Je bent een ervaren, business georiënteerde HR manager met een achtergrond in zakelijke dienstverlening. Hierin heb je een aantoonbaar trackrecord op het gebied van excellente executie en heb je impact laten zien in de vertaling van complexe vraagstukken naar helder HR beleid.

Persoonlijkheid in combinatie met kennis en ervaring zijn belangrijke factoren in deze positie. Graag zien wij de volgende aspecten terug in onze toekomstige HR business partner:

 • Enthousiast, inspirerend en natuurlijk leiderschap;
 • Sterk conceptueel en abstractie vermogen in combinatie met pragmatisme en een hands-on mentaliteit;
 • Sterke communicatieve vaardigheden;
 • Doelgerichte, vasthoudende en overtuigende persoonlijkheid;
 • Een afgeronde opleiding op HBO BSc of academisch niveau, bij voorkeur gericht op HRM of Bedrijfskunde;
 • Minimaal 6 jaar relevante werkervaring binnen het HRM domein;
 • Leidinggevende ervaring;
 • Relevante kennis van arbeidsrecht.

Je kunt rekenen op een zeer afwisselende en uitdagende baan in een dynamische en professionele werkomgeving. Werken binnen Safety Group kenmerkt zich als werken in een transparante omgeving met korte lijnen, informele werkcontacten en een hoge mate van samenwerking met prettige en gedreven collega’s.

Safety Group is onderdeel van Trigion, Nederlands meest aansprekende beveiligingsbedrijf. Uiteraard geldt dat er sprake is van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, kan je gebruik maken van diverse opleidingsprogramma’s en persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk thema binnen onze organisatie.

Contactinformatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike van Hettema, te bereiken op het telefoonnummer: 06 - 83 55 05 83 of via MvHettema@Facilicom.nl.